HP LaserJet P2015 Printer series - Gužvanje ili nabori

background image

Gužvanje ili nabori

Proverite da li je medij ispravno umetnut. Za više
informacija pogledajte odeljak

Umetanje medija

.

Proverite vrstu medija i kvalitet. Za više informacija
pogledajte odeljak

Podržani papir i druge vrste medija

.

Otvorite vratanca pravolinijskog izlaza i pokušajte da
štampate. Za više informacija pogledajte odeljak

Pravolinijska izlazna putanja

.

Prevrnite štos medija u fioci. Takođe, pokušajte da
okrenete medije za 180° u ulaznoj fioci.

Kod koverti, to mogu izazvati vazdušni džepovi u koverti.
Uklonite kovertu, poravnajte je i pokušajte da ponovo
štampate.

98

Odlomak 7 Rešavanje problema

SRWW