HP LaserJet P2015 Printer series - Iskrivljeni ili talasasti tekst

background image

Iskrivljeni ili talasasti tekst

Proverite vrstu medija i kvalitet. I visoka temperatura i
vlažnost dovode do savijanja medija. Za više informacija
pogledajte odeljak

Podržani papir i druge vrste medija

.

Mediji se možda nalaze predugo u ulaznoj fioci. Prevrnite
štos medija u fioci. Takođe, pokušajte da okrenete medije
za 180° u ulaznoj fioci.

Otvorite vratanca pravolinijskog izlaza i pokušajte da
štampate. Za više informacija pogledajte odeljak

Pravolinijska izlazna putanja

.

Temperatura fjuzera je možda previše visoka. U drajveru
za štampač proverite da li je izabrana odgovarajuća vrsta
medija. Ako se problem i dalje javlja, izaberite vrstu
medija koja zahteva niže temperature fjuzera, poput folija
ili lakih medija.