HP LaserJet P2015 Printer series - Siva pozadina

background image

Siva pozadina

Uverite se da je fioka 1 na svom mestu.

Smanjite postavke gustine štampanja preko programa
HP ToolboxFX ili ugrađenog Web servera. To će smanjiti
količinu nijansiranja pozadine. Pogledajte odeljak

HP ToolboxFX

.

Promenite medij na lakšu osnovnu težinu. Za više
informacija pogledajte odeljak

Podržani papir i druge

vrste medija

.

Proverite okruženje štampača. Veoma suv vazduh (mala
vlažnost) može povećati količinu nijansiranja pozadine.

Postavite novu HP kasetu s tonerom. Za uputstva
pogledajte odeljak

Zamena kasete s tonerom

.