HP LaserJet P2015 Printer series - Svetao ili izbledeli otisak prilikom štampanja

background image

Svetao ili izbledeli otisak prilikom štampanja

Kaseta s tonerom će se uskoro isprazniti.

Medij ne ispunjava specifikacije o medijima kompanije
Hewlett-Packard (na primer, medij je previše vlažan ili
grub). Za više informacija pogledajte odeljak

Podržani

papir i druge vrste medija

.

Ako je cela stranica previše svetla, gustina štampanja je
podešena na previše svetlu opciju ili je uključen režim
„EconoMode”. Podesite gustinu štampanja i onemogućite
režim „EconoMode” pod stavkom štampača
„Properties” (Svojstva). Za više informacija pogledajte
odeljak

Štednja tonera

.