HP LaserJet P2015 Printer series - Vertikalne smetnje koje se ponavljaju

background image

Vertikalne smetnje koje se ponavljaju

Možda je kaseta s tonerom oštećena. Ako se smetnja
uvek pojavljuje na istom mestu na stranici, postavite novu
HP kasetu s tonerom. Za uputstva pogledajte odeljak

Zamena kasete s tonerom

.

Možda su unutrašnji delovi umazani tonerom. Za više
informacija pogledajte odeljak

Čišćenje štampača

. Ako

se smetnje pojavljuju na zadnjoj strani lista, problem će
verovatno nestati nakon nekoliko odštampanih stranica.

U drajveru za štampač proverite da li je izabrana ispravna
vrsta medija.