HP LaserJet P2015 Printer series - Problemi sa softverom za štampač

background image

Problemi sa softverom za štampač

Tabela 7-6

Problemi sa softverom za štampač

Problem

Rešenje

Drajver za štampač HP LaserJet P2015 nije vidljiv u fascikli
Printer (Štampač).

Ponovo instalirajte softver za štampač. U traci sa
zadacima operativnog sistema Windows kliknite na
meni Start, izaberite stavku Programs (Programi), zatim
stavku HP LaserJet P2015 i kliknite na komandu
Uninstall (Ukloni). Isključite štampač. Instalirajte softver
za štampač sa CD-ROM-a. Ponovo uključite štampač.

NAPOMENA

Zatvorite sve pokrenute

aplikacije. Da biste zatvorili aplikaciju koja ima
ikonu u sistemskoj paleti, desnim tasterom miša
kliknite na ikonu, u meniju izaberite stavku
Close (Zatvori) ili Disable (Onemogući).

Pokušajte da priključite USB kabl na neki drugi USB
priključak na računaru.

Ako pokušavate da štampate preko deljenog štampača,
u traci sa zadacima operativnog sistema Windows,
kliknite na meni Start, izaberite stavku Settings
(Postavke), a onda izaberite Printers (Štampači). Dvaput
kliknite na ikonu „Add Printer” (Dodaj štampač). Pratite
uputstva u Čarobnjaku za dodavanje štampača.

Poruka o grešci je prikazana u toku instalacije softvera

Ponovo instalirajte softver za štampač. U traci sa
zadacima operativnog sistema Windows kliknite na
meni Start, izaberite stavku Programs (Programi), zatim
stavku HP LaserJet P2015 i kliknite na komandu
Uninstall (Ukloni). Isključite štampač. Instalirajte softver
za štampač sa CD-ROM-a. Ponovo uključite štampač.

NAPOMENA

Zatvorite sve pokrenute

aplikacije. Da biste zatvorili aplikaciju koja ima
ikonu u traci sa zadacima, desnim tasterom miša
kliknite na ikonu, u meniju izaberite stavku
Close (Zatvori) ili Disable (Onemogući).

Proverite koliko imate slobodnog prostora na disk jedinici
gde instalirate softver za štampač. Ako je potrebno,
oslobodite što više prostora možete i ponovo instalirajte
softver za štampač.

Ako je potrebno, pokrenite Defragmentator diska i
ponovo instalirajte softver za štampač.

Štampač je u režimu „Spreman”, ali ne štampa

Odštampajte Stranicu sa podešavanjima sa kontrolne
table štampača i proverite funkcionalnost štampača.

Proverite da li su svi kablovi ispravno priključeni i u skladu
sa specifikacijama. To uključuje USB, mrežne i električne
kablove. Stavite novi kabl.

94

Odlomak 7 Rešavanje problema

SRWW