HP LaserJet P2015 Printer series - Rešavanje problema u vezi sa mrežnim podešavanjima

background image

Rešavanje problema u vezi sa mrežnim podešavanjima

Ako računar ne registruje umreženi štampač serije HP LaserJet 2015, izvršite sledeće korake:

1.

Proverite da li su kablovi dobro povezani. Proverite sledeće:

Kablove za napajanje

Kablove između štampača i čvorišta ili prekidača (sviča)

Kablove između čvorišta ili prekidača i računara

Kablove koji idu iz i u modem ili priključak za Internet, ako je primenljivo

2.

Uverite se da mrežne veze računara rade dobro (samo za operativni sistem Windows):

Na radnoj površini Windowsa, dvaput kliknite na ikonu My Network Places (Moja mrežna
mesta) ili Network Neighborhood (Mrežno područje).

Kliknite na vezu Entire Network (Cela mreža).

Kliknite na vezu Entire Contents (Ceo sadržaj).

Dvaput kliknite na jednu od ikona za mrežu i proverite da ima prikazanih uređaja.

3.

Uverite se da je mrežna veza aktivna:

Proverite lampicu na mrežnom priključku (RJ-45) sa zadnje strane štampača.

Ako jedna od lampica stalno svetli, onda je štampač povezan na mrežu.

Ako su obe lampice za mrežu isključene, proverite priključke za kabl od štampača do mrežnog
prolaza, prekidača ili čvorišta da biste bili sigurni da su priključci u redu.

Ako su priključci u redu, isključite napajanje štampača najmanje 10 sekundi, pa ga ponovo
uključite.

4.

Odštampajte Stranicu sa mrežnim podešavanjima: Pogledajte odeljak

Stranica sa mrežnim

podešavanjima

.

Na stranici sa mrežnim podešavanjima pogledajte da li je štampaču dodeljena IP adresa koja
nema nultu vrednost.

Ako stranica sa mrežnim podešavanjima nema ispravnu IP adresu koja nema nultu vrednost,
vratite HP interni mrežni priključak na fabričke podrazumevane postavke tako što ćete
istovremeno pritisnuti dugmad

Kreni

i

Otkaži

.

Kada lampice „Pažnja”, „Spreman” i „Kreni” prestanu da se naizmenično uključuju, štampač
se vraća u stanje „Spreman” i vraćanje na fabričke postavke je završeno.

Dva minuta nakon što štampač uđe u stanje „Spreman”, odštampajte još jednu Stranicu sa
mrežnim podešavanjima i proverite da li je štampaču dodeljena ispravna IP adresa.

Ako IP adresa i dalje ima samo nule, pogledajte odeljak

Kontaktiranje HP podrške

.

112

Odlomak 7 Rešavanje problema

SRWW

background image

A