HP LaserJet P2015 Printer series - Uklanjanje zaglavljenog papira

background image

Uklanjanje zaglavljenog papira

Povremeno, medij se može zaglaviti u toku zadatka štampanja. Kada se medij zaglavi, bićete obavešteni
porukom o grešci u softveru, a upaliće se i lampice na kontrolnoj tabli štampača. Za više informacija
pogledajte odeljak

Način rada statusnih lampica

.

Slede mogući razlozi zaglavljivanja papira:

Ulazne fioke za papir su neispravno napunjene ili prepunjene. Za više informacija pogledajte
odeljak

Umetanje medija

.

NAPOMENA

Kada dodajete nove medije, uvek uklonite sve medije iz ulazne fioke i

poravnajte ivice štosa novih medija. Na ovaj način se smanjuju zaglavljivanja tako što se
sprečava da više listova uđe u štampač u isto vreme.

Medij ne ispunjava HP specifikacije. Za više informacija pogledajte odeljak

Podržani papir i druge

vrste medija

.

Možda je potrebno očistiti štampač kako biste uklonili prašinu od papira i druge čestice sa putanje
kojom se kreće papir. Za uputstva pogledajte odeljak

Čišćenje štampača

.

Možda je došlo do ispuštanja tonera u štampaču nakon zaglavljivanja medija. Taj toner će se očistiti
kada odštampate nekoliko listova.

OPREZ

Zaglavljivanje medija može dovesti do toga da stranica bude umazana tonerom. Ako

umažete odeću tonerom, operite je u hladnoj vodi. Vruća voda će trajno ostaviti toner na
materijalu.