HP LaserJet P2015 Printer series - Izlazna korpa

background image

Izlazna korpa

OPREZ

Ne koristite oštre predmete, poput makaza ili špicastih klješta, kako biste uklonili

zaglavljeni papir. Garancija ne pokriva oštećenja nastala od oštrih objekata.

Sa obe ruke uhvatite stranu medija koja je najvidljivija (to uključuje sredinu) i pažljivo ga izvucite iz
štampača.

SRWW

Uklanjanje zaglavljenog papira

105