HP LaserJet P2015 Printer series - Pravolinijska izlazna putanja

background image

Pravolinijska izlazna putanja

Da biste uklonili zaglavljeni papir iz pravolinijske izlazne putanje, pratite sledeće korake:

OPREZ

Ne koristite oštre predmete, poput makaza ili špicastih klješta, kako biste uklonili

zaglavljeni papir. Garancija ne pokriva oštećenja nastala od oštrih objekata.

1.

Otvorite vratanca pravolinijskog izlaza.

2.

Spustite zelene poluge za oslobađanje pritiska.

106

Odlomak 7 Rešavanje problema

SRWW

background image

3.

Sa obe ruke uhvatite stranu medija koja je najvidljivija (to uključuje sredinu) i pažljivo ga izvucite
iz štampača.

NAPOMENA

Ako ne možete da uhvatite medij rukama, sprovedite proceduru opisanu u

odeljku

Oblast za kasetu s tonerom

.

4.

Zatvorite vratanca pravolinijskog izlaza.