HP LaserJet P2015 Printer series - Rukovanje i održavanje

background image

Rukovanje i održavanje

Ovo poglavlje pruža podatke o sledećim temama:

Stranice sa osnovnim podacima o štampaču

HP ToolboxFX

Ugrađeni Web server

Zamena kasete s tonerom

Ponovno raspoređivanje tonera

Čišćenje štampača

Čišćenje valjka za uvlačenje papira (fioka 1)

Čišćenje valjka za uvlačenje papira (fioka 2)

EconoMode

SRWW

45