HP LaserJet P2015 Printer series - Čišćenje štampača

background image

Čišćenje štampača

Očistite spoljašnjost štampača čistom, vlažnom krpom kada je potrebno.

OPREZ

Ne koristite sredstva na bazi amonijaka na štampaču ili oko štampača.

U toku štampanja, papir, toner i čestice prašine mogu da se nakupe u unutrašnjosti štampača.
Vremenom, ovi sastojci mogu da izazovu probleme u kvalitetu štampanja, kao što je tačkasta ili
zamazana odštampana kopija. Da biste sprečili i ispravili ovakve probleme, možete da očistite mesto
gde se nalazi kaseta s tonerom i putanju kojom se kreće papir u štampaču.