HP LaserJet P2015 Printer series - Čišćenje putanje kojom se kreću mediji u štampaču

background image

Čišćenje putanje kojom se kreću mediji u štampaču

Ako se na odštampanom materijalu javljaju tačkice ili fleke, očistite putanju medija u štampaču. U toku
ovog procesa koristi se folija za uklanjanje prašine i tonera sa putanje kojom se kreću mediji u štampaču.
Ne koristite čvrsti ili grubi papir.

SRWW

Čišćenje štampača

61

background image

NAPOMENA

Za najbolje rezultate koristite foliju. Ukoliko nemate folije, možete koristiti medije

za kopiranje (70 do 90 g/m

2

) sa glatkom površinom.

1.

Uverite se da štampač ne radi i da je lampica „Spreman” upaljena.

2.

Stavite foliju u fioku 1.

3.

Odštampajte stranicu za čišćenje pomoću jedne od sledećih metoda:

Otvorite program HP ToolboxFX. Za dodatna uputstva pogledajte odeljak

HP ToolboxFX

.

Kliknite na karticu Troubleshooting (Rešavanje problema), a zatim kliknite na Print Quality
Tools
(Alati za kvalitet štampanja). Odaberite stranicu za čišćenje.

Na kontrolnoj tabli štampača pritisnite i držite dugme

Kreni

dok se lampice „Pažnja”,

„Spreman” i „Kreni” ne upale (oko 10 sekundi). Kada se sve tri lampice upale, pustite
dugme

Kreni

.

NAPOMENA

Proces čišćenja traje oko 2 minuta. Stranica za čišćenje će se periodično

zaustavljati u toku čišćenja. Ne isključujte štampač dok se proces čišćenja ne završi. Možda ćete
morati da ponovite proces nekoliko puta da biste detaljno očistili štampač.

62

Odlomak 6 Rukovanje i održavanje

SRWW