HP LaserJet P2015 Printer series - Čišćenje valjka za uvlačenje papira (fioka 1)

background image

Čišćenje valjka za uvlačenje papira (fioka 1)

Ako želite da očistite valjak za uvlačenje papira za fioku 1, pratite sledeća uputstva:

1.

Isključite štampač iz struje i sačekajte da se ohladi.

2.

Pritisnite dugme na vratancima za kasetu s tonerom i otvorite vratanca za kasetu.

3.

Izvadite poklopac valjka za uvlačenje.

SRWW

Čišćenje valjka za uvlačenje papira (fioka 1)

63

background image

4.

Pritisnite dva crna zadržna jezička prema napolje da biste oslobodili valjak za uvlačenje papira iz
ležišta.

5.

Uklonite valjak za uvlačenje papira iz štampača.

6.

Navlažite krpu koja ne ostavlja dlačice i obrišite valjak.

64

Odlomak 6 Rukovanje i održavanje

SRWW

background image

7.

Upotrebite suvu krpicu koja ne ostavlja dlačice da obrišete valjak za uvlačenje papira i da uklonite
omekšalu prljavštinu.

8.

Pustite da se valjak za uvlačenje u potpunosti osuši.

9.

Poravnajte crne zadržne jezičke u štampaču sa udubljenjima u valjku za uvlačenje papira, a zatim
gurajte valjak u ležište dok jezičci ne škljocnu.

SRWW

Čišćenje valjka za uvlačenje papira (fioka 1)

65

background image

10.

Vratite poklopac valjka za uvlačenje na mesto.

11.

Zatvorite vratanca za kasetu s tonerom.

66

Odlomak 6 Rukovanje i održavanje

SRWW