HP LaserJet P2015 Printer series - EconoMode

background image

EconoMode

EconoMode je funkcija koja omogućava da štampač koristi manje tonera po stranici. Izbor ove opcije
može da produži radni vek kasete s tonerom i smanji trošak po stranici. Međutim, to će takođe i smanjiti
kvalitet štampanja. Odštampani otisak je svetliji, ali je adekvatan za štampu nacrta ili korektura.

HP ne preporučuje stalnu upotrebu režima „EconoMode”. Ako se ovaj režim koristi stalno, prosečna
pokrivenost tonerom je mnogo manja od 5% pa je moguće da će toner trajati duže od mehaničkih delova
u kaseti s tonerom. Ukoliko kvalitet štampe počne da opada pod ovim okolnostima, morate postaviti
novu kasetu čak i ako u njoj i dalje ima tonera.

1.

Za upotrebu režima „EconoMode” otvorite opciju štampača „Properties” (Svojstva) (ili „Printing
Preferences” (Izbori pri štampanju) (u operativnim sistemima Windows 2000 i XP). Za uputstva
pogledajte odeljak

Podešavanje Windows drajvera za štampač

ili

Podešavanje Macintosh drajvera

za štampač

.

2.

Na kartici Paper/Quality (Papir/Kvalitet) ili kartici Finishing (Fina obrada)(kartica Paper Type/
Quality
(Tip/kvalitet papira) za neke Macintosh drajvere), stavite potvrdni znak u polje za
potvrdu EconoMode.

NAPOMENA

Nisu sve funkcije štampača dostupne kod svih drajvera ili operativnih sistema.

Pogledajte interaktivnu pomoć za Svojstva štampača (drajver) da biste utvrdili dostupnost
funkcija za taj drajver.

SRWW

EconoMode

73

background image

74

Odlomak 6 Rukovanje i održavanje

SRWW

background image

7