HP LaserJet P2015 Printer series - HP ToolboxFX

background image

HP ToolboxFX

HP ToolboxFX je softver koji možete koristiti za vršenje sledećih zadataka:

Provera stanja štampača.

Podešavanje postavki štampača.

Pregled informacija o rešavanju problema.

Pregled dokumentacije na mreži.

Možete videti program HP ToolboxFX kada je štampač direktno povezan sa računarom ili kada je
povezan na mrežu. Morate izvršiti tipičnu instalaciju softvera da biste instalirali program
HP ToolboxFX.

NAPOMENA

Program HP ToolboxFX ne podržavaju operativni sistemi Windows 98 SE,

Windows Me, Windows Server 2003 ili Macintosh.

NAPOMENA

Nije vam potreban pristup Internetu radi otvaranja i korišćenja programa

HP ToolboxFX.