HP LaserJet P2015 Printer series - Mrežna podešavanja

background image

Mrežna podešavanja

Administrator mreže može da koristi fasciklu HP ToolboxFX Network Settings (Mrežne postavke) za
kontrolisanje mrežnih postavki za štampač kada je povezan na mrežu zasnovanu na TCP/IP protokolu.

Dostupne su sledeće opcije:

IP Configuration (Podešavanje IP adrese)

Advanced (Napredne postavke)

SNMP

Network Summary (Pregled mreže)

SRWW

HP ToolboxFX

53