HP LaserJet P2015 Printer series - Pomoć

background image

Pomoć

Fascikla HP ToolboxFX Help (Pomoć) sadrži veze ka sledećim glavnim stranama:

Troubleshooting (Rešavanje problema). Odštampajte stranice za rešavanje problema i očistite
štampač.

How Do I? (Kako da?) Pogledajte pomoć „Kako da”? za pomoć sa određenim zadacima.

Animated demonstrations (Animirane demonstracije)

User Guide (Uputstvo za upotrebu). Pogledajte informacije o upotrebi štampača, garanciji,
specifikacijama i podršci. Uputstvo za upotrebu je dostupno u formatima HTML i PDF.

Readme (Pročitaj me) Pogledajte važne informacije u vezi sa štampačima koje nisu navedene u
uputstvu za upotrebu.

SRWW

HP ToolboxFX

49