HP LaserJet P2015 Printer series - Postavke uređaja

background image

Postavke uređaja

Fascikla HP ToolboxFX Device Settings (Postavke uređaja) sadrži veze ka sledećim stranicama:

Device information (Informacije o uređaju). Pogledajte podatke o štampaču, kao što su opis
štampača i osoba za kontakt.

Paper Handling (Rad sa papirom). Promenite postavke štampača u vezi sa papirom, kao što su
podrazumevani format i vrsta papira.

Print Quality (Kvalitet štampanja). Promenite postavke u vezi sa kvalitetom štampanja.

Paper types (Vrste papira). Promenite način rada štampača za svaku pojedinačnu vrstu medija,
kao što je memorandum, izbušeni ili glatki papir.

System Setup (Podešavanje sistema). Promenite sistemska podešavanja štampača, kao što su
jezik štampača i uklanjanje zaglavljenih medija.

Service (Servisiranje). Pristupite raznovrsnim postupcima neophodnim za održavanje štampača.