HP LaserJet P2015 Printer series - Podaci o uređaju

background image

Podaci o uređaju

Podaci koje unesete u ova polja sastavni su deo „Stranice sa podešavanjima”. Pogledajte odeljak

Stranica sa podešavanjima

.

NAPOMENA

Morate kliknuti na Apply (Primeni) da biste sačuvali svoje promene.

50

Odlomak 6 Rukovanje i održavanje

SRWW