HP LaserJet P2015 Printer series - Servisiranje

background image

Servisiranje

U toku štampanja, papir, toner i čestice prašine mogu da se nakupe u unutrašnjosti štampača.
Vremenom, ovi sastojci mogu da izazovu probleme u kvalitetu štampanja, kao što su tačkasta ili
razmazana odštampana kopija. HP ToolboxFX pruža jednostavnu metodu za čišćenje putanje papira.
Za više informacija pogledajte odeljak

Čišćenje putanje kojom se kreću mediji u štampaču

.