HP LaserJet P2015 Printer series - Postavke za štampanje

background image

Postavke za štampanje

Kartica „Print Settings” (Postavke za štampanje) programa HP ToolboxFX sadrži veze ka sledećim
glavnim stranicama:

Printing (Štampanje). Promenite podrazumevane postavke za štampanje, kao što su broj kopija
ili položaj papira.

PCL 5e. Pregledajte i promenite podešavanja za PCL 5e.

PCL 6.. Pregledajte i promenite podešavanja za PCL 6.

PostScript. Pregledajte i promenite postavke za HP PostScript Level 3 Emulation.