HP LaserJet P2015 Printer series - Štampanje

background image

Štampanje

Upotrebite opcije postavki za štampanje programa HP ToolboxFX da biste podesili postavke za sve
funkcije štampanja.

NAPOMENA

Morate kliknuti na Apply (Primeni) da biste sačuvali svoje promene.