HP LaserJet P2015 Printer series - PCL 5e

background image

PCL 5e

Koristite opcije PCL 5e da biste podesili postavke kada koristite profil štampanja PCL 5e.

NAPOMENA

Morate kliknuti na Apply (Primeni) da biste sačuvali svoje promene.