HP LaserJet P2015 Printer series - PCL 6

background image

PCL 6

Koristite drajver za štampač PCL 6 da biste u potpunosti iskoristili sve funkcije štampača. Ukoliko
potpuna kompatibilnost sa prethodnim PCL drajverom ili starijim drajverima nije neophodna,
preporučuje se drajver PCL 6.

NAPOMENA

Morate kliknuti na Apply (Primeni) da biste sačuvali svoje promene.

52

Odlomak 6 Rukovanje i održavanje

SRWW