HP LaserJet P2015 Printer series - PostScript

background image

PostScript

Koristite opciju „Postscript” kada za štampanje koristite profil štampanja HP PostScript Level 3
Emulation. Kada je uključena opcija Print PostScript Errors (Odštampaj PostScript greške), stranica
sa greškama za HP PostScript Level 3 Emulation se automatski štampa kada dođe do greške u vezi sa
drajverom za HP PostScript Level 3 Emulation.

NAPOMENA

Morate kliknuti na Apply (Primeni) da biste sačuvali svoje promene.