HP LaserJet P2015 Printer series - Prikazivanje programa HP ToolboxFX

background image

Prikazivanje programa HP ToolboxFX

Otvorite HP ToolboxFX na bilo koji od sledećih načina:

Na sistemskoj paleti operativnog sistema Windows ili na radnoj površini dva puta kliknite na ikonu
programa HP ToolboxFX.

U Windows meniju Start , izaberite stavku Programs (Programi)(ili All Programs (Svi programi)
za Windows XP), kliknite na HP, kliknite na HP LaserJet 2015 Series, a onda kliknite na
program HP ToolboxFX.

Program HP ToolboxFX sadrži sledeće odeljke:

Stanje

Upozorenja

Pomoć

Postavke uređaja

Postavke za štampanje

Mrežna podešavanja

SRWW

HP ToolboxFX

47