HP LaserJet P2015 Printer series - Postavljanje e-poruka upozorenja

background image

Postavljanje e-poruka upozorenja

Upotrebite program HP ToolboxFX da biste podesili najviše dve adrese e-pošte na koje će biti
dostavljana upozorenja o događajima. Možete odrediti različite vrste događaja za svaku adresu e-pošte.
Unesite podatke za server e-pošte sa kojeg će biti poslate upozoravajuće poruke e-pošte za štampač.

NAPOMENA

Morate kliknuti na Apply (Primeni) da biste sačuvali svoje promene.