HP LaserJet P2015 Printer series - Postavljanje upozorenja o stanju štampača

background image

Postavljanje upozorenja o stanju štampača

HP ToolboxFX može da prikaže iskačuća upozorenja na vašem računaru prilikom određenih dešavanja.
Događaji koji aktiviraju znake uzbune jesu zaglavljivanje papira, nizak nivo tonera u kaseti, upotreba
kasete s tonerom koju nije proizveo HP, prazne fioke za papir i poruke o greškama.

Znaci upozorenja se pojavljuju isključivo kada štampač obavlja štampanje sa računara na kojem ste
podesili slanje upozorenja.

NAPOMENA

Morate kliknuti na Apply (Primeni) da biste sačuvali svoje promene.