HP LaserJet P2015 Printer series - Probna stranica

background image

Probna stranica

Probna stranica sadrži tekstualne i grafičke primere. Za štampanje probne stranice pritisnite dugme

Kreni

u trenutku kada lampica

Spreman

svetli na štampaču i ništa drugo se ne štampa.