HP LaserJet P2015 Printer series - Stranica sa mrežnim podešavanjima

background image

Stranica sa mrežnim podešavanjima

NAPOMENA

Stranica sa mrežnim podešavanjima je na raspolaganju isključivo za štampače

koji u unutrašnjosti uređaja imaju ugrađen HP interni mrežni priključak.

Stranica sa mrežnim podešavanjima se automatski štampa prilikom štampanja Stranice sa
podešavanjima sa kontrolne table. Stranica sa mrežnim podešavanjima pruža sledeće podatke o
mrežnim podešavanjima štampača:

IP adresa

Verzija firmvera

Mrežna statistika

Podaci o protokolu

46

Odlomak 6 Rukovanje i održavanje

SRWW