HP LaserJet P2015 Printer series - Stranica sa podešavanjima

background image

Stranica sa podešavanjima

Stranica sa podešavanjima prikazuje trenutne postavke i svojstva štampača. Takođe, ovde se nalazi i
izveštaj o radu štampača. Možete odštampati Stranicu sa podešavanjima sa sledećih lokacija:

Kontrolna tabla štampača. Pritisnite i držite dugme

Kreni

u trajanju od pet sekundi dok je na

štampaču istovremeno uključena lampica „Spreman” i kada se ništa drugo ne štampa.

Ugrađeni Web server

HP ToolboxFX

NAPOMENA

Takođe, podatke koje sadrži Dnevnik događaja i Stranica sa podešavanjima

možete dobiti pomoću programa HP ToolboxFX bez štampanja stranica. Za više informacija
pogledajte odeljak

HP ToolboxFX

.