HP LaserJet P2015 Printer series - Stranica sa stanjem potrošnog materijala

background image

Stranica sa stanjem potrošnog materijala

Stranica sa stanjem potrošnog materijala se automatski štampa prilikom štampanja Stranice sa
podešavanjima sa kontrolne table. Stranica sa stanjem potrošnog materijala pruža sledeće podatke:

Približni procenat preostale količine preostalog tonera u kaseti s tonerom

Broj stranica i broj izvršenih zadataka štampanja

Informacije o poručivanju i recikliranju