HP LaserJet P2015 Printer series - Ugrađeni Web server

background image

Ugrađeni Web server

Ugrađeni Web server vam omogućava da pratite stanje štampača i mreže i da upravljate funkcijama za
štampanje sa svog računara umesto sa kontrolne table štampača. Navedeni su primeri šta sve možete
uraditi pomoću ugrađenog Web servera:

Pregledati informacije o stanju štampača

Pregledati i štampati unutrašnje stranice

Odrediti vek trajanja potrošnog materijala i naručiti novi

Odrediti format i vrstu medija koji se umeću u svaku fioku

Pregledati i promeniti podešavanja fioka za papir

Pregledati i promeniti podrazumevane postavke štampača

Pregledati i menjati mrežna podešavanja

Ugrađeni Web server pruža iste funkcije kao i odeljak „Advanced Printer Settings” (Napredne postavke
za štampač) programa HP ToolboxFX. Glavne razlike između upotrebe ugrađenog Web servera i
programa HP ToolboxFX su sledeće:

Nije potrebno da instalirate bilo kakav softver na računar. Potrebno je samo da koristite jedan od
ovih podržanih Web pregledača:

Internet Explorer 6.0 (i novije verzije)

Netscape Navigator 7.0 (i novije verzije)

Firefox 1.0 (i novije verzije)

Mozilla 1.6 (i novije verzije)

Opera 7.0 (i novije verzije)

Safari 1.2 (i novije verzije)

Konqueror 3.2 (i novije verzije)

Ugrađeni Web server je na raspolaganju na šesnaest jezika.

Ugrađeni Web server ne pruža upozorenja e-poštom ili upozorenja o stanju štampača.

Ugrađeni Web server radi kada je računar povezan na mrežu zasnovanu na TCP/IP protokolu. Ugrađeni
Web server ne podržava povezivanja štampača zasnovana na IPX protokolu.

NAPOMENA

Nije potrebno da imate pristup Internetu da biste otvorili i koristili ugrađeni Web

server. Međutim, ukoliko kliknete na vezu bilo koje stranice, morate imati pristup Internetu kako
biste otišli na određenu stranicu.