HP LaserJet P2015 Printer series - Kartica „Networking” (Umrežavanje)

background image

Kartica „Networking” (Umrežavanje)

Ova kartica omogućava administratoru mreže da kontroliše mrežna podešavanja za štampač kada je
povezan na mrežu zasnovanu na IP adresi.