HP LaserJet P2015 Printer series - Kartica „Settings” (Postavke)

background image

Kartica „Settings” (Postavke)

Ova kartica vam omogućava da podesite štampač sa svog računara. Ukoliko je ovaj štampač umrežen,
uvek se posavetujte sa administratorom štampača pre nego što promenite postavke na ovoj kartici.

Kartica Settings (Postavke) sadrži sledeće stranice:

Device Information (Informacije o uređaju). Pregled i promena osnovnih informacija u vezi sa
štampačem.

Paper Handling (Rad sa papirom). Pregled i promena postavki za ulaznu fioku za papir štampača.

Printing (Štampanje). Pregled i promena podrazumevanih postavki za zadatke štampanja.

PCL 5e. Pregled i promena informacija o PCL fontovima.

PostScript. Pregled i promena postavki za greške u vezi sa drajverom za HP PostScript Level 3
Emulation.

Print Quality (Kvalitet štampe). Pregled i promena postavki za kvalitet štampe.

Paper Types (Vrste papira). Pregled i promena režima štampanja za razne vrste medija.

System Setup (Podešavanje sistema). Pregled i promena sistemskih podataka.

Service (Servisiranje). Pokrenite režim za čišćenje.

SRWW

Ugrađeni Web server

55