HP LaserJet P2015 Printer series - Kartica „Status” (Stanje)

background image

Kartica „Status” (Stanje)

Grupa stranica sa stanjem štampača sastoji se iz sledećih stranica.

Device Status (Stanje uređaja). Ova stranica pokazuje stanje štampača i HP potrošnog
materijala.

Device Configuration (Podešavanje uređaja). Ova stranica prikazuje informacije koje se mogu
naći na stranici sa podešavanjima štampača.

Supplies Status (Stanje potrošnog materijala). Ova stranica prikazuje stanje HP potrošnog
materijala i obezbeđuje brojeve delova za potrošni materijal. Da biste poručili novi potrošni
materijal, kliknite na Order Supplies (Naručivanje potrošnog materijala) u gornjem desnom delu
prozora.

Event Log (Dnevnik događaja). Ova stranica prikazuje listu svih događaja i grešaka u vezi sa
štampačem.

Print Info Pages (Štampanje stranica sa informacijama). Ova stranica sadrži veze koje vam
omogućavaju da štampate razne stranice sa informacijama koje se nalaze u memoriji štampača.

Network Summary (Pregled mreže). Ova stranica prikazuje informacije koje se nalaze na stranici
sa pregledom mreže.