HP LaserJet P2015 Printer series - Otvaranje ugrađenog Web servera

background image

Otvaranje ugrađenog Web servera

Da biste otvorili ugrađeni Web server, unesite IP adresu ili mrežni naziv štampača u polje za adresu
podržanog Web pregledača. Da biste našli IP adresu, odštampajte stranicu sa podešavanjima tako što
ćete pritisnuti i držati dugme

Kreni

5 sekundi.

54

Odlomak 6 Rukovanje i održavanje

SRWW

background image

Savet

Kada učitate stranicu, obeležite je da biste mogli da se brzo vratite u budućnosti.

Ugrađeni Web server ima tri kartice koje sadrže postavke i informacije o štampaču: Kartica Status
(Stanje), kartica Settings (Postavke) i kartica Networking (Umrežavanje).