HP LaserJet P2015 Printer series - Veze

background image

Veze

Veze se nalaze u gornjem desnom delu Stranica sa stanjem štampača. Morate imati pristup Internetu
kako biste koristili bilo koju od ovih veza. Ukoliko koristite povezivanje preko direktne telefonske linije i
niste se povezali kada ste prvi put otvorili ugrađeni Web server, morate se povezati na Internet da biste
mogli posetiti Web lokacije. Povezivanje može zahtevati da zatvorite ugrađeni Web server i ponovo ga
otvorite.

Order Supplies (Naručivanje potrošnog materijala). Kliknite na ovu vezu da biste se povezali sa
Web lokacijom Sure Supply i naručili originalne HP potrošne materijale od HP-a ili dobavljača po
vašem izboru.

Product Support (Podrška za proizvode). Vodi do stranice za podršku za štampače serije
HP LaserJet P2015. Možete potražiti pomoć u vezi sa opštim temama.

56

Odlomak 6 Rukovanje i održavanje

SRWW