HP LaserJet P2015 Printer series - Produžena garancija

background image

Produžena garancija

HP Care Pack pokriva HP proizvod i sve unutrašnje komponente koje je dostavila kompanija HP.
Garancija pokriva održavanje hardvera u periodu od tri godine od datuma kupovine HP proizvoda. Kupac
može kupiti HP Care Pack u roku od jedne godine od datuma kupovine HP proizvoda. Za dodatne
informacije kontaktirajte HP službu za korisnike i grupu za podršku. Pogledajte odeljak

Kako da

kontaktirate HP

.

Opcije za HP Care Pack možda će biti dostupne nakon što istekne standardni garantni period. Posetite
Web lokaciju

http://www.hpexpress-services.com/10467a/

i unesite broj proizvoda kako biste

identifikovali opcije za HP Care Pack koje su dostupne za vaš proizvod.

124

Dodatak B Servisiranje i podrška

SRWW