HP LaserJet P2015 Printer series - Servisiranje hardvera

background image

Servisiranje hardvera

Ako se vaš hardver pokvari u toku garantnog roka, kompanija Hewlett-Packard nudi sledeće opcije
podrške:

Usluge popravke kompanije Hewlett-Packard: Hewlett-Packard će organizovati preuzimanje
proizvoda, njegovu popravku i vratiti vam ga u roku od 5 do 10 radnih dana, u zavisnosti od vaše
lokacije.

Serviser ovlašćen od strane kompanije Hewlett-Packard: Možete vratiti proizvod lokalnom
ovlašćenom serviseru.

Za više informacija pogledajte odeljak

Kako da kontaktirate HP

.