HP LaserJet P2015 Printer series - Uputstvo za ponovno pakovanje štampača

background image

Uputstvo za ponovno pakovanje štampača

Upotrebite sledeća uputstva kada ponovo pakujete štampač:

Ako je moguće, uključite i uzorke štampanog materijala i 5 do 10 listova papira ili drugih medija
koji nisu ispravno odštampani.

Uklonite i sačuvajte sve DIMM module (memorijske kartice) instalirane u štampaču. Za više
informacija pogledajte odeljak

Instaliranje DIMM memorije

.

OPREZ

Statički elektricitet može oštetiti DIMM module. Kada rukujete DIMM modulima,

nosite uzemljenu, antistatičku narukvicu.

Uklonite i sačuvajte sve kablove, fioke i opcione dodatne delove instalirane u štampaču.

Uklonite i sačuvajte kasetu s tonerom.

OPREZ

Da biste sprečili oštećenje kasete s tonerom, stavite je u njeno originalno

pakovanje ili je čuvajte tako da ne bude izložena svetlosti.

Ako je moguće, koristite originalnu kutiju i pakovanje u kome ste dobili proizvod. Oštećenja pri
isporuci kao posledica neodgovarajućeg pakovanja su vaša odgovornost
. Ako ste već bacili
pakovanje štampača, kontaktirajte lokalnu poštansku službu za informacije o ponovnom
zapakivanju štampača.

Hewlett-Packard preporučuje da osigurate transport ove opreme.