HP LaserJet P2015 Printer series - Softver proizvoda

background image

Softver proizvoda

Za lakše podešavanje štampača i pristup svim funkcijama štampača HP preporučuje da obavezno
instalirate softver koji je dostavljen uz štampač.

Sledeći odeljci opisuju softver koji je priložen uz štampače serije HP LaserJet P2015:

Podržani operativni sistemi

Priključci štampača

Softver za Windows

Softver za Macintosh

SRWW

9