HP LaserJet P2015 Printer series - Instaliranje softvera za mrežni štampač

background image

Instaliranje softvera za mrežni štampač

Da biste koristili štampač na mreži, instalirajte softver za štampač na računaru koji je povezan na mrežu.
Za informacije o instaliranju softvera za štampač pogledajte odeljak

Softver za Windows

ili

Softver za

Macintosh

.

12

Odlomak 3 Softver proizvoda

SRWW