HP LaserJet P2015 Printer series - Povezivanje štampača na mrežu

background image

Povezivanje štampača na mrežu

Za povezivanje štampača serije HP LaserJet P2015 sa omogućenim umrežavanjem na mrežu potrebno
vam je sledeće:

Funkcionalna žičana mreža

CAT-5 Ethernet kabl

Da biste povezali štampač na mrežu, pratite sledeće korake:

1.

Povežite CAT-5 Ethernet kabl na slobodan priključak Ethernet čvorišta ili usmerivača (rutera).

SRWW

Priključci štampača

11

background image

2.

Povežite Ethernet kabl na Ethernet priključak koji se nalazi na zadnjoj strani štampača.

3.

Uverite se da jedna od lampica za mrežu (10 ili 100) svetli na mrežnom priključku koji se nalazi na
zadnjoj strani štampača.

4.

Odštampajte Stranicu sa mrežnim podešavanjima: Kada je štampač u stanju „Spreman”, pritisnite
i držite dugme

Kreni

5 sekundi. Stranica sa mrežnim podešavanjima biće automatski odštampana

sa Stranicom sa podešavanjima.

NAPOMENA

Da biste razrešili probleme u vezi sa mrežnim povezivanjima, pogledajte

odeljak

Rešavanje problema u vezi sa mrežnim podešavanjima

.