HP LaserJet P2015 Printer series - USB priključci

background image

USB priključci

Svi štampači serije HP LaserJet P2015 podržavaju USB priključke.

1.

Stavite CD za instaliranje softvera u CD-ROM jedinicu računara.

2.

Ako se instalacioni program ne pokrene automatski, pretražite sadržaj CD-a i pokrenite datoteku
SETUP.EXE.

3.

Pratite uputstva na ekranu.