HP LaserJet P2015 Printer series - Datoteke „PostScript Printer Description” (PPD)

background image

Datoteke „PostScript Printer Description” (PPD)

PPD datoteke, u kombinaciji sa HP PostScript Level 3 Emulation drajverom, pristupaju funkcijama
štampača i omogućavaju računaru da komunicira sa štampačem. Instalacioni program za PPD datoteke
se nalazi na CD-u štampača serije HP LaserJet P2015.

16

Odlomak 3 Softver proizvoda

SRWW

background image

4