HP LaserJet P2015 Printer series - Instaliranje Macintosh drajvera za štampač

background image

Instaliranje Macintosh drajvera za štampač

Ovaj odeljak objašnjava kako da instalirate softver za štampač za Macintosh OS X V10.2.8, V10.3.9 i
V10.4.3.

NAPOMENA

USB redovi se automatski kreiraju kada je štampač povezan na računar.

Međutim, red će koristiti generički PPD ako niste pokrenuli instalacionu datoteku pre nego što
ste povezali USB kabl. Da biste promenili PPD tog reda, otvorite program Print Center (Centar
za štampanje) ili Print Setup Utility (Pomoćni program za podešavanje štampanja), izaberite
ispravni red štampača, a zatim kliknite na Show Info (Prikaži informacije) da biste otvorili okvir
za dijalog Printer Info (Informacije o štampaču). U iskačućem meniju izaberite stavku Printer
Model
(Model štampača), a zatim, u iskačućem meniju u kome je izabrana opcija Generic
(Generički), izaberite ispravni PPD za štampač.

Koristite sledeću proceduru da biste instalirali Macintosh drajver za štampač:

1.

Stavite CD štampača u CD-ROM jedinicu i pokrenite instalacionu datoteku.

2.

Dvaput kliknite na ikonu CD-a na radnoj površini

3.

Dvaput kliknite na ikonu Installer (Instalacione datoteke).

4.

Pratite uputstva na ekranu računara.

5.

Odštampajte probnu stranicu ili stranicu iz bilo kog programa kako biste se uverili da je softver za
štampač ispravno instaliran.

Ako instalacija nije uspela, ponovo instalirajte softver. Ako i to ne uspe, pogledajte odeljak „Late-
Breaking Information” (Najnovije informacije) u dokumentu „Install Notes” (Napomene za instalaciju).
Dokument „Install Notes” se nalazi na CD-u štampača ili na Web lokaciji za podršku (pogledajte
odeljak

Kako da kontaktirate HP

za adresu Web lokacije).