HP LaserJet P2015 Printer series - Podešavanje Macintosh drajvera za štampač

background image

Podešavanje Macintosh drajvera za štampač

Koristite jednu od sledećih metoda za otvaranje Macintosh drajvera za štampač sa računara:

SRWW

Softver za Macintosh

15

background image

Operativni sistem

Za promenu postavki za sve
poslove štampanja dok je
softver zatvoren

Za promenu podrazumevanih
postavki za zadatke štampanja
(na primer, uključivanje opcije
„Print on Both
Sides” (Štampaj na obe
strane) kao podrazumevane).

Za promenu postavki
podešavanja (na primer,
dodavanje fioke ili
omogućavanje/
onemogućavanje opcije
„Manual Duplexing” (Ručni
dupleks))

Macintosh OS X V10
.2.8, V10.3.9 i
V10.4.3

1.

U meniju File (Datoteka)
izaberite stavku Print
(Štampaj).

2.

Promenite željene
postavke u različitim
iskačućim menijima.

1.

U meniju File (Datoteka)
izaberite stavku Print
(Štampaj).

2.

Promenite željene
postavke u različitim
iskačućim menijima.

3.

U iskačućem meniju
Presets (Početne
postavke), izaberite
stavku Save as (Sačuvaj
kao) i otkucajte ime za
početnu postavku.

Ove postavke će biti sačuvane u
meniju Presets (Početne
postavke). Da biste koristili nove
postavke, morate izabrati
sačuvanu unapred određenu
opciju svaki put kada otvorite
program i onda štampati.

1.

Otvorite program Printer
Setup Utility
(Pomoćni
program za podešavanje
štampača) tako što ćete
izabrati čvrsti disk, zatim
kliknuti na Applications
(Aplikacije), onda Utilities
(Pomoćni programi), a
zatim dvaput kliknuti na
Printer Setup Utility
(Pomoćni program za
podešavanje štampača).

2.

Kliknite na red za
štampanje.

3.

U meniju Printers
(Štampači) izaberite
stavku Show Info (Prikaži
informacije).

4.

Kliknite na meni Installable
Options
(Opcije koje se
mogu instalirati).