HP LaserJet P2015 Printer series - HP ToolboxFX

background image

HP ToolboxFX

HP ToolboxFX je softver koji možete koristiti za vršenje sledećih zadataka:

Provera stanja štampača.

Podešavanje postavki štampača.

Pregled informacija o rešavanju problema.

Pregled dokumentacije na mreži.

Za više informacija pogledajte odeljak

HP ToolboxFX

.